Amerika’da Üniversiteye Giriş Biletiniz SAT – GRE – GMAT

Amerika’da lisans veya lisansüstü eğitim alabilmek için gerekli giriş biletiniz SAT, GRE, GMAT gibi sınavlardır.
Ortaöğretim veya lisans ortalamanız, İngilizce bilginiz, akademik veya sportif başarı belge/sertifikalarınızın yanında birçok iyi kolej ve üniversite SAT, GRE veya GMAT sonucunuzu önemseyecektir.

SAT Nedir?


SAT (Scholastic Aptitude Test) Amerika’da Yüksekokul veya Üniversiteye girmek isteyen Amerikan vatandaşları ve uluslararası öğrenciler tarafından kullanılan bir sınavdır. SAT Amerika’da kar amacı gütmeyen kuruluş olan College Board tarafından yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye’deki birçok üniversite yabancı uyruklu öğrencileri kabul etmek için SAT kullanır.

SAT (Scholastic  Aptitute Test) Amerika’da yılda 7 defa, diğer ülkelerde ise 6 defa yapılır. Sınava kayıt internet http://sat.collegeboard.org/register  üzerinden yapılabilir.  SAT sınav sonuçları 2 yıl geçerlidir.
SAT, öğrencilerin üniversite öğreniminde önemli ve gerekli olan eleştirel okuma, yazma – komposizyon ve matematik – geometri konularında bilgi düzeyi ve yorum yeteneğini ölmeyi hedefler. SAT öğrencilerin üniversite eğitimlerinde akademik başarıya ulaşmada gereksinim duyacakları ve orta öğretimde öğrenmiş oldukları düşünme becerilerini ölçer.

Lise son sınıf öğrencileri, üniversite eğitimine devam etmek isteyen lise mezunları SAT sınavına girerler. Bu test öğrencilerin orta öğrenim boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hangi düzeyde kullanabildiklerini gösterir. SAT aynı zamanda öğrencilerin düşünce ve problemleri çözme biçimlerini ve problemler arasında nasıl bağ kurduklarını da değerlendirir.

SAT (Scholastic Aptitute Test) SAT 1 (Reasoning Test) ve SAT 2 (Subject Test) olarak iki ayrı sınavdan oluşur.

SAT 1 Reasoning Test öğrencilerin sayısal ve sözel yeteneğini ölçen, çoktan şeçmeli bir testtir ve 3 saat 45 dakika sürer.  SAT 1, Mathematics (Matematik – Geometri), Critical Reading (İngilizce eleştirel okuma) ve Writing (Komposizyon) olmak üzere 3 bölümden oluşur. Her testin skoru 200 ile 800 arasında değişir ve toplam 600 – 2400 arası puan alınabilir.

SAT 2 Subject Test ise çoktan seçmeli 1 saatlik bir sınavdır. Bu test öğrencilerin özel bir akademik konu üzerindeki bilgisini ölçer. Test skoru 200 ile 800 arasında değişir. SAT- 2 Subject Test başlıca konuları İngilizce, Tarih, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca ve Çince’dir.

GRE Nedir?

Graduate Record Examination Amerika’da ve diğer ülkelerde mühendislik ve sosyal bilimler başta olmak üzere yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği bir sınavdır.
Ağustos 2011’de GRE General Test revize eilmiş ve GRE revised General Test olmuştur. Revize edilmiş test, öğrencilerin yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde sahip olacakları düşünce yapısını daha yakından yansıtacak ve yüksek lisans ve doktora eğitimine hazır olduklarını gösterecektir. Sınav Bilgisayarlı ve yazılı olarak iki şekilde alınabilir. Test, Verbal Reasoning, Quantitative Reasoning ve Analytical Writing bölümlerinden oluşur.

Verbal Reasoning :

•    Makaleyi analiz etme ve üzerinde sonuçlara varma, tamamlanmamış bilgiden tümevarım, yazarın varsayımları ve/ve ya bakış açısını ortaya çıkarma, gerçek ve mecazi gibi çoklu anlam seviyelerini anlama,
•    Önemli noktaların ayırt edilmesi, başlıcadan ikincili ve ya ilgiliyi ayırma, parçanın özetlenmesi, parçanın yapısının anlaşılması,
•    Kelimelerin anlamlarının, cümlelerin ve bütün metnin anlaşılması, kelimeler arasında ve fikirler arasındaki bağın anlaşılması
Geliştirilen yeni tip sorularla Verbal Reasoning bölümü okuduğunuzu anlama ve muhakeme yeteneklerinizin ölçülmesi kolaylaşmıştır.

Quantitative Reasoning

•    Nicel bilgiyi anlama
•    Nicel bilgiyi analiz etme ve yorumlama
•    Matematik modeller kullanarak problem çözme
•    Aritmetiğin başlangıç matematik kavramlarını ve ana matematik yeteneklerini kullanma ve ölçmeyi amaçlar.
Bu bölüm bilgi yorumlama ve geçek yaşam senaryoları üzerinde arttırılmış vurgu ile nicel düşünce yeteneklerinizi ortaya çıkaracak yeni tip sorulara sahiptir. Bilgisayar bazlı sınavlarda bilgisayardan hesap makinesi kullanabileceksiniz. Kâğıt bazlı bir sınav ise merkez size hesap makinesi temin edecek.

Analitical Writing

•    Karmaşık fikirlerin açıkça ve etkin belirtilmesi
•    İlgili gerekçeler ve örneklerle fikirlerin desteklenmesi
•    İddiaların incelenmesi ve kanıtların sunulması
•    Tutarlı ve iyi odaklanmış tartışmaların sürdürülmesi
•    Standart yazılı İngilizcenin kullanılması ölçülür.


GRE Subject Test:
Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen öğrencilerin özel bir alanda yetenek ve bilgilerinin ölçülebildiği testlerdir. GRE revised General Test ile birlikte alınabilir.
GRE Subject Test aşağıdaki 8 alandan birinden öğrencilerin önceki detaylı bilgilerini göstermek için kullanılır :
•    Biyokimya, Hücre ve Moleküler Biyoloji
•    Biyoloji
•    Kimya
•    Bilgisayar Bilimleri
•    İngiliz Edebiyatı
•    Matematik
•    Fizik
•    Psikoloji     

GMAT Nedir?

GMAT Graduate Management Admission Test,  öğrencilerin yurtdışında işletme, pazarlama, finans gibi alanlarda MBA, yüksek lisans ve doktora eğitimleri başvurularından birçok üniversite ve enstitü tarafından istenen, bilgisayar üzerinden uygulanan bir testtir. GMAT sınavı Educational Testing Servis ETS tarafından uygulanmaktadır.

Sınavın amacı, öğrencilerin sayısal, sözel e analitik problem çözme yeteneklerini, İngilizce’yi kullanabilme ve okuduğunuzu anlama seviyelerini ölçer.
GMAT sayısal (quantitative) sözel (verbal) ve kompozisyon (analytical writing) olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Sınav sırasında sorular zorluk derecesine göre ayrılır, GMAT soru bankasından otomatik olarak seçilir ve ekranda birer birer görünür. Her soru için bir cevap hakkınız vardır ve geri dönüp cevabınızı düzeltmeniz mümkün değildir.

İlk soru her zaman orta derecede zor olur, takip eden soruların seviyesi bir önceki cevabınıza göre belirlenir. Seviyenizi belirlemek için bilgisayar birkaç tane çok zor ve çok kolay soru sorar. Herhangi bir soruyu yanlış cevaplamanız halinde bir sonraki soru size daha kolay gelecek bir seviyede olacaktır.  Pek çok üniversite öğrencilerin spesifik analitik yeteneklerinin değerlendirilmesi için GMAT testini esas almaktadır.  GMAT sınavından en az 200 en çok 800 puan alınır. Amerika’daki üniversitelerin büyük çoğunluğu 600 ve üstü puanı kabul eder.


GMAT’e girmek için Hollanda’daki kayıt merkezinden başvuru yapmak gerekir. Türkiye’de İstanbul, Ankara ve İzmir sınav merkezlerinde sınava girilebilir. Sonuçlar 5 yıl geçerlidir.
Sınav ücreti 225 USD’dir. Sınava telefon, posta veya faks ile başvurulabilir. Real Yurtdışı Eğitim tecrübeli danışmanları başvuru sürecinde öğrencilere yardım etmekte ve başvurularını takip etmektedir.

Türkiye’de GMAT testinin yapıldığı merkezler şunlardır:


•    Ankara – Anka İletişim

Adres : 2. Cad. 106 Sok. No: 15/13 Yukari Öveçler/ANKARA
Telefon: +90 (312) 472 57 27 (Pbx)
Ücretsiz İletişim Hattı: 0 800 314 41 03
Faks: +90 (312) 472 57 37
Cep: +90 (505) 419 78 10

•    İstanbul – Pearson Professional Centers
Adres: Pearson Professional Centers-Istanbul, Turkey Address: BJK Plaza, A Blok
Süleyman Seba Cad. No:92 Akaretler, Besiktas Istanbul, 34357
Telefon: +90 (212) 227 4937

•    İzmir – Izmir University of Economics

Adres: İzmir Ekonomi Üniversitesi  Sakarya Caddesi, No:156  35330 Balçova – Izmir  
Telefonlar: (232) 279 25 25 – (232) 278 77 56 – (232) 278 74 80
Faks:  (232) 279 26 26  
Ülke kodumuz – Country Code: TUR
Faks ile kayıt için gerekli numara: Fax: +44 (0) 161 855 7301

Posta ile kayıt için gerekli adres:
Pearson VUE
Attention: GMAT® Program
PO Box 581907
Minneapolis, MN 55458-1907
USA

Subscribe to get 15% discount