Amerika’da Mesleki İngilizce

Amerika’da İş İngilizcesi / Mesleki İngilizce

Amerika’daki İş İngilizcesi / Mesleki İngilizce programları bir iş ortamında etkili şekilde iletişim kurmak için gerekli İngilizce becerileri kazandırmak üzere uygulamalı bir yaklaşım kullanır. Sınıf içinde gerçek yaşam konuları üzerinde çalışılarak sunular yapmak, toplantılara katılmak, sözleşme ve anlaşma görüşmeleri yapmak ve görüşlerini açıklayıp savunmak suretiyle iş deneyimleri ve mesleki İngilizce kelime bilgisi artırılması hedeflenir. Dersleri şekillendiren küreselleşme, dış kaynak kullanımı, internet, markalaşma ve uslular arası iş süreçleri gibi güncel konulardır.

Öğrencilere iş yazışmaları, ofis İngilizcesi, Uluslar arası ticaret, resmi yazışmalar, e-posta, rapor düzenleme, toplantılara etkin katılım, telefon görüşmeleri, iş sözleşmeleri gibi konular üzerinden iş İngilizcesi/ Mesleki İngilizce terminolojisi kazandırılmak hedeflenir.     

Başlıca Mesleki İngilizce Programları

•    İşletme İngilizcesi

•    Yönetim İngilizcesi

•    Bankacılık ve Finans İngilizcesi

•    Satış ve Pazarlama İngilizcesi

•    Tıp ve Sağlık Sektörü için İngilizce

•    Hukuk İngilizcesi

•    Bilim ve Teknoloji İngilizcesi

•    Askeri Personel için İngilizce

Subscribe to get 15% discount